การลงทุนใน DCA (dollar-cost averaging)

การลงทุนใน DCA (dollar-cost averaging)

การลงทุนใน DCA (dollar-cost averaging) ช่วงนี้กระแสการออมหุ้น ออมกองทุนกำลังแรงเลยทีเดียว วันนี้ pgsoft.asia จะขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านรู้จักกับ DCA หรือการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย ซึ่งเป็นแนวทางลงทุนที่ใช้วินัย และความอดทน เพื่อลดปัจจัยเรื่องอารมณ์เกี่ยวกับราคา DCA คือ